Mạng Xã Hội

Ngày nay, ứng dụng sức mạnh lan tỏa của Mạng Xã Hội để phát triển kinh doanh là một trong những công việc không thể thiếu của chuỗi cung ứng dịch vụ và hàng hóa.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên hầu hết các nền tảng Mạng Xã Hội như Facebook, Zalo, Linkedin, Twitter, Youtube, Forums…

Quản Trị Nội Dung – Content Management

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị nội dung cho website và các chiến dịch quảng bá trên MXH.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bao gồm từ lúc phác thảo ý tưởng, sáng tạo nội dung, tinh chỉnh hình ảnh, video… cho đến các giai đoạn nuôi dưỡng và phát triển khán giả.

Quản Lý Khủng Hoảng Truyền Thông – Communication Crisis

Khi có khủng hoảng truyền thông xảy ra, chúng tôi phối hợp và làm việc chặt chẽ với khách hàng để nhanh chóng đưa ra các giải pháp khắc phục và giải quyết trong thời gian sớm nhất.